Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli
derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir. Bedensel engel nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve
fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.

Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler aşağıda kısaca şunlardır:
1.Serebral Palsi
2.Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Dejeneratif, Metabolik ve
Genetik Kökenli Hastalıklar
3. Mental Motor Retardasyon (MMR) (Mental Motor Gerilik)
4. Doğuştan Kol Felci (Brakial Pleksus Yaralanması)
5. Omurilik Kapanma Defektleri (Spina Bifida-Meningomyelosel)
6. Doğuştan Kas Hastalıkları
7. Travmatik Nedenli Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları
8. Süreğen Hastalıklardan Kaynaklanan Motor Gelişim Gerilikleri

Vakfımız

Vakıf kurucumuz Rabia TEKiNCE ,öğrendikleri, deneyimleri ve yaşanmışlıkları sonunda, alanda ki boşluğu fark ederek, bir eğitim merkezi açmaya karar verir. Sonrasında da Ege Otizmliler Derneğini kurar. İşte tüm bunların sonunda Ege Özel Çocuklar Vakfı’nın temelleri atılmış olur..

Copyright® 2021 Ege Özel Çocuklar Vakfı | Web Tasarım FONETSAN