Image

Üstün Zekalılar

Üstün Zekalılık tanımı ilk olarak akademik potansiyelleri değerlendirerek yapılmıştır. Günümüzde ise birçok bilim adamının konuya ilişkin farklı kuramları ve tanımları vardır. Bu kuramlarda öne çıkan kavramlar, genel ve özel yeteneklerde normal üstülük, yaratıcılık, kolay ve hızlı öğrenme, yüksek dikkat süresine sahip olma, psikomotor ve duyusal olarak aşırılıklar, farklı bakış açısına sahip olma, olarak sayılabilir.
Klasik olarak tanımlamak gerekirse; üstün ve özel yetenekli çocuk, zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi ve akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde başarı gösteren çocuklardır.
Üstün zekalı çocuklar öğrenme biçimleri, gelişimleri ve psikossoyal gelişimleri akranlarından farklılıklar gösterir. Aynı şekilde eğitim ve duygusal ihtiyaçları da farklıdır. Bu nedenle sağlıklı gelişimleri için ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim programları uygulanması gerekir.
Image