Otizm Nedir? 

Otizm, doğuştan gelen, genetik altyapıya dayanan, karmaşık nöro – biyolojik tabanlı bir gelişim bozukluğudur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek bireyin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak çocukların sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkiler.

Image
Image

Bebeklik Dönemi

- Az melodik bab›ldama dikkat çeker.
- İşitmiyormuş gibi davranabilirler.
- Başkalarının farkında değilmiş gibidirler
- Göz teması kurmaktan kaçınırlar
- Bir grup bebekte uykusuzluk, huzursuzluk, uyku bozuklukları ve uyumsuz davranışlar gözlemlenir. Bunlar genellikle huysuz olarak adlandırılan bebeklerdir.
- Diğer bir grup bebekte ise pasiflik, sakinlik görülebilir. Bunlar bütün gününü yatakta geçiren bebeklerdirbakımları kolay olmasına rağmen çevreden ilgi beklememeleri, genel ilgisizlikleri dikkat çeker.
- Duygusal olarak ilk yıllarda seslere kayıtsız kalabilir veya gürültüden, bizim duymadığımız seslerden rahatsız olabilirler.
- Donuk ve boşboş bakma görülebilir.
- Ağrıya, acıya, üşümeye tepkisizlik dikkat çeker.
- Başını vücudunu sallama gibi tekrarlayan davranışlar görülebilir.
- Düşük kas tonusu izlenebilir.
- Daha az mimik kullanırlar.
- 18-24.ayda başkalarının zor durumda olmasına çocuk cevap verir. Başkalarının duygularına yanıt verme düşük fonksiyonlu otistiklerde genel olarak yoktur, yüksek fonksiyonlularda ise görülebilmektedir.
- 2. yılda beceri kaybı görülebilir. Özellikle 15 ile 18. ayda regresyon zirve yapar.

Otizmde Dil ve Konuşma Özellikleri

- Aşaşğıda sıralanan özellikler çocukta dil gelişiminin seyri açısından oldukça önemli öngörülerdir.

- Bebeklik döneminde özellikle sessiz harflerle ses çıkarma

- Babıldamanın varlığı

- Sembolik oyun oynamanın varlığı

- Jestlerin farklı ve sık kullanımı

- İşaret etmenin varlğı

- Anne ve babanın çocukla iletişim tarzı, yanıtlayıcılığı

- Bunların dışında, ses ve jest taklidi, zeka, özel eğitime başlama yaşı, özel eğitim süresi, epilepsinin varlığı ve ekolalinin bulunma durumu yine konuşmada önemli etkenlerdendir.

Image
Image

Davranış Problemleri

- Öfke nöbetleri ve bağırmalar
- Çevresine zarar veren davranışlar
- Tek tip vücut hareketleri

Tekrarlayıcı Davranış ve Obsesyon

- Otizmli çocuklarda tuhaf tekrarlayıcı hareketler sıklıkla görülebilmektedir.
- Parmakları ile devamlı tarzda fiske vurma, ellerini kanat gibi çırpma, ileri geri sallanma bir çocuğun saatlerini alabilir.
- Bir kısmı kollarını sağa sola sallar veya ayak parmak uçları üzerinde yürür. Bazıları belli pozisyonlarda donakalabilir.
- Otizmli bireyler belirli eylemleri defalarca tekrarlamaya eğilimlidirler. Otizmli çocuk saatlerce çubuk krakerleri bir çizgi üzerinde sıralamaya uğraşabilir.
- Oyuncakları yan yana, çizgisel olarak dizme, objelere bu şekilde bakma, gözünün ucuyla bakma görülebilir.
- Çoğu otizmli çocuk aynı gıdaları yemek, sürekli aynı yerde oturmak isteyebilirler.
- Herhangi bir eşyanın yerinin değiştirilmesi, alışmış oldukları rutinin dışındaki değişiklikler, örneğin okula farklı bir yoldan gitmek gibi, onlarda belirgin huzursuzluklar yaratabilir.
- Tekrarlayıcı davranış ve obsesyonlar çocuğun hayali oyun kurmasını da kısıtlamaktadır. Oyuncakla amacına uygun oynamak yerine oyuncağın küçük bir parçasına takılabilir veya uzun bir süre ellerini sallayabilir, çevirebilir, koklayabilirler.
Image

Otizmin Görülme Sıklığı

Dünyada her 20 dakikada bir otizm tanısı konuluyor.

Otizmin erkek çocuklardaki yaygınlığı, kızlardan dört kat fazladır ve her erkek bebek doğumdan 54’te biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir.

Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaş›k yüzde 50’sinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.
Image
Image