Image
Image

Hakkımızda

Vakıf kurucumuz Rabia TEKiNCE oğlunun otizm tanısı aldığı günden itibaren her anne gibi neler yapabileceği üzerine araştırmalar yapar. Otizmle ilgili sağlık, eğitim ve alternatif çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla iletişime geçer. Öğrendikleri, deneyimleri ve yaşanmışlıkları sonunda, alanda ki boşluğu fark ederek, bir eğitim merkezi açmaya karar verir. Sonrasında da Ege Otizmliler Derneğini kurar. İşte tüm bunların sonunda Ege Özel Çocuklar Vakfı’nın temelleri atılmış olur.


Vizyonumuz

Türkiye’de özel gereksinimli çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.
Image

Misyonumuz

Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla,güncel ve etkililiği bilimsel araştırmalar ile desteklenmiş öğretim yöntem, strateji, model ve programları temelinde eğitim desteği sunmak. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık hizmetlerinde bulunmak (Örneğin: Broşürler, medya kullanımı ile farkındalık yaratma, tutum değişikliği sağlamak)

Image